Трета Национална Конференция за Редки Болести 2012

Ден 1
14 септември (петък)

Последна актуализация - 11 септември 2012 г.

12.30 - 19.30 Регистрация
12.30 - 13.45 Прес-конференция
14.00 - 15.45 Панелна сесия I
Експертните центрове по редки болести - политики и стратегии
Модератори: Проф. Румен Стефанов, Доц. Жанет Грудева
14.00 - 14.15 Официално откриване Д-р Даниела Дариткова, Комисия по здравеопазване към 41-во НС
Д-р Пламен Цеков, НЗОК
Проф. Стефан Костянев, МУ-Пловдив
14.15 - 14.30 Проф. Румен Стефанов Еволюция и съвременно състояние на концепцията за експертните центрове по редки болести
14.30 - 14.45 Доц. Радка Тинчева Експертните центрове по редки болести - позиция на медицинския специалист
14.45 - 15.00 Проф. Тодорка Костадинова Експертните центрове по редки болести и здравната система у нас
15.00 - 15.15 Владимир Томов Експертните центрове по редки болести през погледа на пациента
15.15 - 15.45 Дискусия
15.45 - 16.15 Кафе-пауза
16.15 - 18.00 Панелна сесия II
Критерии за обозначаване на експертни центрове по редки болести
Модератори: Проф. Стефан Горанов, Доц. Валерия Калева
16.15 - 16.30 Доц. Георги Михайлов
Д-р Мирела Рангелова
Миелопролиферативни неоплазми. Миелофиброза – диагностика, лечение, проследяване. Регистър на пациентите с миелофиброза в България
16.30 - 16.45 Доц. Валерия Калева
Доц. Георги Михайлов
Експертни центрове за хемофилия и таласемия в България
16.45 - 17.00 Доц. Тройчо Троев Рехабилитационно лечение при болни с Неходжкинов лимфом
17.00 - 17.15 Д-р Христина Миланова Ролята на рехабилитацията след оперативно лечение на хондросарком
17.15 - 18.00 Дискусия
18.00 - 18.30 Кафе-пауза
18.30 - 20.00 Панелна сесия III
Критерии за обозначаване на експертни центрове по редки болести
Модератор: Доц. Виолета Йотова
18.30 - 18.45 Доц. Алексей Савов Експертен панел по детски болести, медицинска генетика и рехабилитационна медицина
18.45 - 19.00 Проф. Иван Иванов
19.15 - 19.30 Доц. Виолета Йотова
19.30 - 19.45 Доц. Мария Спасова
19.45 - 20.00 Д-р Радостина Симеонова
20.15 - Гала-вечеря

 

Възможни са промени, затова следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно.

 Copyright © 2012 • www.raredis.org • Всички права запазени