Трета Национална Конференция за Редки Болести 2012

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

Имам удоволствието и честта да Ви поканя на тазгодишното издание на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци, което ще се проведе на 14-15 септември 2012 г. в Конгресния център на Новотел – Пловдив.

Тази година цялото внимание на събитието е насочено към експертните и референтни центрове по редки болести.

Съгласно Препоръката на Съвета на ЕС за действия в областта на редките болести от 2009 г., на Страните-членки е препоръчано „да определят подходящи експертни центрове на цялата си територия до края на 2013 г. и да обмислят да подкрепят тяхното създаване”. В България все още няма официално определени такива центрове, които обаче по своята същност са с ключово значение за навременното и адекватно лечение, проследяване и рехабилитация на пациентите с редки болести.

Третата Национална конференция за редки болести ще бъде единен форум за представяне, споделяне и обсъждане на визията за експертните центрове по редки болести у нас. Национални консултанти, водещи медицински експерти, представители на пациентски организации и здравни институции ще дадат примери от всекидневния си опит как максимално ефективно да се подходи по този въпрос.

Смятам, че всеки споделен експертен съвет и зададен въпрос са важни, защото експертните центрове засягат еднакво лекари, пациенти и официални институции. Затова се надявам на Вашето активно участие в това важно за редките болести у нас събитие.

Проф. Румен Стефанов, дм

От името на Организационния комитет

Предишни конференции Важни дати
   

Ранна регистрация - 15 юли 2012

Късна регистрация - 10 септември 2012

Краен срок за изпращане на резюмета и постери - 1 септември 2012

     

 Copyright © 2012 • www.raredis.org • Всички права запазени