Трета Национална Конференция за Редки Болести 2012

Tрябва да имате потвърдена регистрация за конференцията,
за да участвате с резюме и/или постер!

    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗЮМЕТА И ПОСТЕРИ

  • Краен срок за изпращане на резюметата: 1 септември 2012 г.
  • Одобрените резюмета ще бъдат включени в сборник, част от конферентната папка. След конференцията ще бъде издаден сборник с представените презентации и постери в електронен и хартиен вариант. Сборникът притежава валиден идентификационен номер (ISSN 1314-3581).
  • Всеки регистриран участник ще получи след конференцията копие от печатното издадение на сборника по пощата.
  • Изисквания за постерите: Постерите трябва да бъдат с размери 70/100 см. Те ще бъдат изложени на 14-15 септември 2012 г. При одобрение на резюмето ще бъде указван номерът на съответния постер.
  • Само научни постери за редки болести или редки форми на разпространени заболявания ще бъдат включени в конферентната програма!

ФОРМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ
Титла
Име
Фамилия
Електронна поща
Телефон
Резюме (максимум 250 думи)

Заглавие
Автор(и)
Институция
Въведение

Материали и методи
Резултати
Дискусия

Защита на личните данни

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН) като организатор на конференцията е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване.

     
Контролен въпрос
Моля, въведете символите от картинката по-горе за потвърждение, с малки букви на латиница.
 

 Copyright © 2012 • www.raredis.org • Всички права запазени