Трета Национална Конференция за Редки Болести 2012

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Категория участници Медицински специалисти Редовни докторанти и специализанти Студенти по медицина Пациенти Други
Ранна регистрация
(до 15 юли)
60 лева 45 лева 30 лева 30 лева 30 лева
Късна регистрация
(до 10 септември)
90 лева
Регистрация
на място
120 лева
Куверт за гала вечеря
на 14 септември
35 лева
Представители на бизнеса Моля, свържете с нас на e-mail info@raredis.org.

Таксата включва достъп до всички конферентни сесии и работни срещи, конферента папка, сертификат за участие, сборник с постери и презентации, кафе-паузи (на 14 и 15 септември) и обеден пакет (на 15 септември).

За дата на регистрация ще се счита датата на платежното нареждане за заплащане на таксата за участие.

НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

Таксата за участие при ранна и късна регистрация се заплаща в посочените срокове, само по банков път на следната банкова сметка:

Получател: БАПОН

Общинска банка АД

IBAN: BG89 SOMB 9130 1032 0805 01

BIC: SOMBBGSF

Във вносната бележка се пише задължително името на участника, чията такса се заплаща.

АНУЛИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО

При анулиране на участието в конференцията до 31 юли 2012 г. всички заплатени такси се възстановяват по банков път в пълен размер, след приспадане на съответните банкови такси.

При анулиране на участието в конференцията след 31 юли 2012 г. заплатените такси не подлежат на възстановяване.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Титла
Име*
Фамилия*
Институция/организация
Катедра/клиника/отделение
Град*
Пощенски код*
Адрес*
Електронна поща*
Телефон за контакти*
Категория участник*
Участие с постер/резюме
Съгласни ли сте името Ви да бъде включено в официалния списък на участниците?
Желаете ли да се абонирате за безплатния информационен бюлетин "Редки болести и лекарства сираци"?
Куверт за гала-вечеря на 14 септември
Желаете ли да Ви бъде издадена фактура за платената регистрационна такса?

Политика по отношение
на личните данни*

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН) като организатор на конференцията е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване.

     
Контролен въпрос
Моля, въведете символите от картинката по-горе за потвърждение, с малки букви на латиница.
 

Полетата със звезда * са задължителни за попълване.

При попълнена и изпратена форма, както и внесена такса за участие ще получите обратно e-mail за потвърждение на регистрацията Ви.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на e-mail info@raredis.org.Copyright © 2012 • www.raredis.org • Всички права запазени